Top of the Poli tower

Teekkariperinneviikot

Teekkariuden tie

6.11

Megakroketti

7.11

Polin Appro

9. - 10.11

Elonkorjuu

11.11

Tekniikan Kehdot

12. - 13.11

Laulukilpailusitsit

16.11

Kiltakoitokset

17.11